top of page

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Πειραιάς 17-6-2019

Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, παρά τις δυσκολίες και ενάντια σε όσους την υπονομεύουν, πρέπει να προχωρήσει. Στην πλήρη της ανάπτυξη θα είναι μία σοβαρή κατάκτηση του αγώνα  ενάντια στις σχολικές ανισότητες και την σχολική αποτυχία. Η πρώιμη παιδαγωγική παρέμβαση είναι η πιο αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, το δίχρονο υποχρεωτικό δημόσιο νηπιαγωγείο αποτελεί εμπόδιο στην εμπορευματοποίηση της προσχολικής αγωγής, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και επιτρέπει στις δομές των δήμων να καλύψουν περισσότερες ανάγκες φροντίδας και αγωγής σε μικρότερες ηλικίες. Η υπονόμευση της προσπάθειας γενίκευσης της δίχρονης θα επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα: υποχώρηση του αγώνα για την ισότητα των μαθητών, επέκταση των μορφών εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, απώλεια θέσεων εργασίας, περιορισμό των δυνατοτήτων των δήμων να φροντίσουν τις μικρότερες ηλικίες.

Για να μπορέσει το δίχρονο δημόσιο νηπιαγωγείο να προχωρήσει θα πρέπει να στεγαστεί σε σύγχρονα κτίρια, αντάξια των παιδιών μας. Αυτό προϋποθέτει ένα κρατικό πρόγραμμα σχολικής στέγης, που θα προσφέρει τις απαραίτητες σύγχρονες κτιριακές υποδομές. Η αδυναμία των υπηρεσιών του υπουργείου να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή αποδεικνύει ότι ένας δημόσιος φορέας σχολικής στέγης, όπως ο καταργημένος ΟΣΚ, είναι απαραίτητος και η απουσία του υπονομεύει την αναγκαία επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Είναι φανερό ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη αυτού του κτιριακού προγράμματος, η δίχρονη  φοίτηση στο δημόσιο νηπιαγωγείο πρέπει να βρει άμεσα μια αξιοπρεπή στέγη για όλα τα νέα τμήματά της, ενάντια στα σχέδια όσων  αποβλέπουν στην υπονόμευση του μέτρου. Πρέπει επίσης τα τμήματα αυτά να έχουν μέγιστο αριθμό μαθητών τους 22 και όχι τους 25. Χώροι για να τοποθετηθούν οι αίθουσες που πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές έχουν υποδειχθεί από τον σύλλογό μας στην Δ/νση Π.Ε. Πειραιά και τους αντίστοιχους στους δήμους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων και

Καλούμε:

  1. Το ΥΠΠΕΘ και την κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς Νηπιαγωγών και την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλικοτεχνική υποδομή των Νηπιαγωγείων, ώστε να υπάρξει άμεση και καθολική εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Να σταλούν και να τοποθετηθούν άμεσα οι απαιτούμενες αίθουσες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Να μην υπάρξει καμία εξαίρεση, αναβολή ή παράταση εφαρμογής της 2χρονης Προσχολικής Αγωγής. Ταυτόχρονα να ξεκινήσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις στα προβλήματα της σχολικής στέγης.

  2. Τη Δ/νση Π.Ε. Πειραιά να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες (ιδρύσεις νέων Νηπιαγωγείων ή αναβάθμιση οργανικότητας Νηπιαγωγείων και συγκρότηση τμημάτων με 22 νήπια ανά τμήμα) ώστε να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της περιοχής μας όλα τα προνήπια ηλικίας 4– 5 ετών από το επόμενο σχολικό έτος,

  3. Τους Δήμους Πειραιά και Κερατσινίου Δραπετσώνας να μεριμνήσουν άμεσα για τις υλικοτεχνικές υποδομές και το κτιριακό (αίθουσες) που χρειάζονται για την άμεση εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής &Εκπ/σης. Να δοθούν άμεσες λύσεις συνολικά στο κτιριακό με τοποθέτηση αιθουσών, ενοικίαση κατάλληλων χώρων, δέσμευση οικοπέδων και να προχωρήσει άμεσα σχεδιασμός/προγραμματισμός για εύρεση οικοπέδων και ανέγερση κτιρίων, όπως αναλυτικά περιγράφουμε στα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει στους Δήμους,

  4. την ΚΤΥΠ να δημοσιεύσει άμεσα χρονοδιάγραμμα παράδοσης αιθουσών, καθώς και προγραμματισμό ανέγερσης νέων κτιριακών υποδομών,

 

Δηλώνουμε από την πλευρά μας ότι και το επόμενο διάστημα θα κινηθούμε σταθερά στην κατεύθυνση αγωνιστικής διεκδίκησης όλων των απαραίτητων μέτρων για να υλοποιηθεί ο θεσμός της 2χρονης σε όλη τη χώρα, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

bottom of page