top of page

 

Η υποβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης δεν θα περάσει!

Οι εκπαιδευτικοί δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες

Πειραιάς 1/02/2019

 

Με τον Ν. 4547/2018 και ειδικότερα με τα άρθρα 10 και 11 προβλέπεται η σύσταση (σε κάθε σχολείο) είτε της Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) είτε ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης. Στα άρθρα 10 και 11 του Ν. 4547/2018 αναφέρεται επίσης ότι:

«Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται η: α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών της παραγράφου 2».

Το υπουργείο, παρατείνοντας τη διαχρονική υποστελέχωση των διαγνωστικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής, προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό των αιτήσεων διάγνωσης που δέχονται τα διαγνωστικά του κέντρα. Για να το καταφέρει προσθέτει, ως προϋπόθεση για τη διενέργεια της σχετικής αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο (νυν κεσυ, πρώην κεδδυ), μία ακόμη εργασία στους εκπαιδευτικούς. Περιμένει ότι με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα αποφύγουν τη σχετική εργασία και έτσι τα σχετικά αιτήματα των γονέων θα μειωθούν.

Στην ουσία, σε όσα σχολεία δε λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ.- οι οποίες με ευθύνη του Υπ. Παιδείας είναι ελάχιστες - οι εκπαιδευτικοί μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, αναλαμβάνουν την ευθύνη να κάνουν την πρώτη διάγνωση(;), να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν βραχυχρόνια Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Το υπουργείο, με βάση τις οδηγίες ΟΟΣΑ-ΕΕ για πλήρη ένταξη δομών, εκπαιδευτικών και μαθητών ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία, χρησιμοποιεί και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά μοντέλα με εκπτωτικές λογικές στο οικονομικό, παιδαγωγικό και επιστημονικό πεδίο. Έτσι, κάθε σχολείο πρέπει να τα «καταφέρει» με ό,τι έχει. Επιπλέον, οι συνάδελφοι των τμημάτων ένταξης επιφορτίζονται με έναν κυριολεκτικά αβάσταχτο φόρτο εργασίας αφού, μεταξύ άλλων, καλούνται να υποστηρίζουν μαθητές, να συμμετέχουν σε πολλαπλές ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης ή στις ΕΔΕΑΥ, να διαμεσολαβούν στην επικοινωνία με τα ΚΕΣΥ, να διαμορφώνουν διαφοροποιημένα - εξατομικευμένα προγράμματα και να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Την ίδια στιγμή, το 1ο ΚΕΣΥ Πειραιά, είναι σε τέτοιο βαθμό υποστελεχωμένο που είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στα ήδη συσσωρευμένα από τις προηγούμενες χρονιές αιτήματα πόσο μάλλον στα νέα που θα προκύψουν την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ακόμη χειρότερα το 2οΚΕΣΥ Πειραιά δεν λειτουργεί καθώς αυτή τη στιγμή έχει μόνο προϊστάμενο(!) και καθόλου προσωπικό αλλά και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Θεωρούμε ότι η συγκρότηση των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης αποτελεί ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό,μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών με ιδιαιτερότητες. Η λειτουργία των ομάδων αυτών  σε καμία περίπτωση δε θα προσφέρει επιπρόσθετο υποστηρικτικό έργο στα συγκεκριμένα παιδιά. Επιπλέον δε, επιφορτίζουν τον εκπαιδευτικό ΕΑΕ του σχολείου με έναν τεράστιο όγκο γραφειοκρατικού-διοικητικού έργου που τελικά θα αποβεί εις βάρος των  παιδιών που υποστηρίζει. 

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να διαμορφώσουν το απαραίτητο για τους μαθητές υποστηρικτικό πλαίσιο, προσπερνώντας γραφειοκρατικούς και αξιολογικούς μηχανισμούς,   λειτουργώντας κυρίως και πάνω από όλα ως εκπαιδευτικοί, όπως μέχρι σήμερα κάνουν στις παρεμβάσεις τους για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και για όλους τους μαθητές.

Οι Σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αναλάβουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με το διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου θα διαμορφώσουν το καταλληλότερο πλαίσιο υποστήριξης για κάθε παιδί, σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους φορείς.

Δηλώνουμε ότι κόντρα στις επιδιώξεις του υπουργείου θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε εμπράκτως τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάνοντας πολύ περισσότερα από όσα το επίσημο κράτος μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε. Ωστόσο δεν θα μπούμε σε λογικές και πρακτικές εκπτώσεων των μορφωτικών τους δικαιωμάτων.

Για αυτό απαιτούμε να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, εντός των εκπαιδευτικών δομών του υπ. παιδείας.

 • Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε. και ΕΛΜΕ του Πειραιά να πραγματοποιήσουμε κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο ΚΕΣΥ, σε ημερομηνία που θα ορίσουμε από κοινού.

 • Καλούμε τους Συλλόγους διδασκόντων να πιέζουν το ΚΕΣΥ ώστε αφενός να κάνει αποδεκτά αιτήματα διάγνωσης, αρκούμενο στην Περιγραφική Έκθεση, όταν το κρίνουν χρήσιμο ή απαραίτητο, και αφετέρου να παρακάμπτει τον τρίμηνο χρονικό περιορισμό σε επείγουσες περιπτώσεις.

 • Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα απαιτήσει με παρέμβαση του στο ΚΕΣΥ Πειραιά να κάνει αποδεκτά αιτήματα αξιολόγησης από τους γονείς με μόνη προϋπόθεση την Περιγραφική Έκθεση και να προσπερνά την τρίμηνη καθυστέρηση όταν το σχολείο υποστηρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα συγκεκριμένων περιπτώσεων.

 • Καλούμε, έστω και τώρα, το ΔΣ της ΔΟΕ να κηρύξει απεργία – αποχή από τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται από τον Ν. 4547/2018.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • Κατάργηση του ν. 4547/2018 για τις νέες δομές εκπαίδευσης.

 • Μόνιμους- μαζικούς διορισμούς και στελέχωση όλων των δομών ειδικής αγωγής (ΚΕΣΥ,Ειδικά Σχολεία,Τμήματα Ένταξης).

 • Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του.

 • Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ΕΒΠ και σχολικό νοσηλευτή.

 • Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας, χωρίς τα προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις δομές,στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ, σε σύντομο χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες.

 • Στελέχωση των σχολείων με το απαιτούμενο ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό για την συστηματική υποστήριξη των μαθητών.

 • Ίδρυση κα λειτουργία 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες υπάρχει ο επαρκής αριθμός μαθητών που έχουν ανάγκη φοίτησης σε αυτά και στελέχωση των δεύτερων τμημάτων ένταξης στις σχολικές μονάδες έχουν δεύτερο τμήμα.

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

bottom of page